Het liefje van Vincent van Gogh

 

Voorstelling door Bruni Heinke & Kees Putman Vincent van Gogh middag in het TheaterHuis met actrice Bruni Heinke en kunstenaar Kees Putman. Bruni Heinke bekend van TV (GTST) en Toneel speelt de voorstelling Margot Begemann; 'Het liefje van Vincent van Gogh'. Afgelopen zondagmiddag trad Bruni Heinke op in een goed bezocht TheaterHuis ZEEPaanZEE. Bruni is bekend van diverse Nederlandse tv-series. In het Theaterhuis aan de Voorstraat in Noordwijk Binnen vinden op de zondagmiddagen, een heerlijke tijd voor zoiets, regelmatig voorstellingen plaats die zeer de moeite van het bekijken waard zijn. Martine Zeeman zwaait hier de scepter. Bruni hield een indrukwekkende monoloog over het leven van Margot Begemann, liefje van Vincent van Gogh. Een voorstelling als deze, waarbij een intieme sfeer bepalend is, is bij uitstek geschikt in zo'n setting als het TheaterHuis is. Hieraan voorafgaand gaf kunstkenner Kees Putman, via bloemrijk taalgebruik en prachtige beelden, uitleg over het a-typische schilderwerk van van Gogh.
Foto's door: Monique van Reisen
 © 2021 | ZEEPAANZEE | Martine Zeeman Theaterprodukties