Steun ZEEPAANZEE
Vrinden van ZEEPAANZEE
Stichting ZEEPAANZEE wil een podium bieden aan mensen van 8 tot 80 jaar met theaterambities. Het Jeugd- en Jongerentheater staat daarin centraal, maar ZEEPAANZEE is daarnaast ook een broedplaats voor allerlei soorten theater. Daarom worden cursussen en workshops georganiseerd en wordt naar mogelijkheden gezocht om op allerlei plekken in de wijde omgeving van Noordwijk gevarieerd en gespecialiseerd theateraanbod tot ontwikkeling te brengen. Als 'VRIND van ZEEPAANZEE ' draagt u bij aan de verdere ontplooiing van het Jeugd-, Jongeren- en 25+ Theater in Noordwijk en omstreken. Vul daarom het onderstaande formulier in. VRINDEN worden een paar keer per jaar geïnformeerd over de activiteiten van de stichting. Word Vrind van ZEEPAANZEE
ZEEPAANZEE wil een broedplaats zijn voor allerlei soorten theater. Uw steun kunnen we daarbij goed gebruiken! Wij verwelkomen u graag als Vrind van onze Stichting waarmee u bijdraagt aan de verdere ontplooiing van het Jeugd-, Jongeren en 25+ Theater in Noordwijk en omstreken. Vrinden worden een paar keer per jaar geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting en 1x per jaar wordt er voor Vrinden en vrijwilligers een speciale activiteit georganiseerd in het TheaterHuis. Wij zullen u hierover tijdig berichten. De basis bijdrage per jaar is € 25 euro, maar een hogere donatie is zeer welkom. Omdat onze Stichting een culturele ANBI status heeft zijn uw donaties aftrekbaar van de belasting. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL94 RABO 0376 9463 77 onder vermelding van uw naam en ‘VRIND 2015’. U kunt de bijdrage overmaken naar rekening: NL94RABO0376946377 t.n.v. Stichting ZEEP.
Vermeldt bij de overboeking uw naam en contactgegevens. Nog vragen over het Vrind Worden? Klik hier en neem gerust contact met ons op
© 2015 - 2017 | ZEEPAANZEE | Martine Zeeman Theaterprodukties