OVER ONS
De Stichting ZEEPAANZEE heeft ten doel:
het ontplooien van culturele en interculturele activiteiten in de gemeente Noordwijk, regionaal, landelijk en waar mogelijk internationaal; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
Door het aanbieden van een gevarieerd en gespecialiseerd theater aanbod, uitgevoerd op scholen, theaters en op binnen- en buitenlocaties van verschillende aard en samenstelling. Podium voor toneel van 8 tot 80 jaar o Om te ontdekken en te experimenteren in tekst, beweging en improvisatie.
o Om diversiteit in leeftijd en ervaring bij elkaar te brengen.
o Om bestaande en eigen, kleine en grote producties op de planken te brengen.
o Om educatieve theaterprogramma's te ontwikkelen en aan te bieden.
o Om door projecten in contact te komen met andere kunstenaars en organisaties in het vak.
o Om samen te werken met nieuwe doelgroepen en andere theaterdiciplines te ontmoeten.
o Om voor te bereiden op en te begeleiden naar vervolgopleidingen op toneel en theatervakopleidingen.
o Om te ontwikkelen en te versterken door vakmanschap en een professioneel werkklimaat. Culturele ANBI status Stichting ZEEPAANZEE Noordwijk RSIN: 8119.13.326
Correspondentieadres: Schiestraat 50 | 2201 AS | Noordwijk
E-mail: info@zeepaanzee.nl Bestuur & Organisatie
Frans Bruinzeel – Voorzitter
Gerda van Kooten – Secretaris
Hans van der Hoeven – Penningmeester
De bestuursleden zijn onbezoldigd Martine Zeeman - Artistiek leider Sander Houwaart - Webmaster & Social Media
Stephanie Kersbergen - Blog Sponsoren & Subsidiegevers

 

Neem contact op als jij wilt meespelen
of auditie wilt doen voor onze producties. Steun ZEEPAANZEE en word Vrind van de stichting voor maar slechts € 25,- per jaar. Beleidsplan ZEEPAANZEE 2014-2019 Jaarverslag en Activiteiten 2014 ZEEPAANZEE Noordwijk Publicatie Financiele Jaarrekening 2014 Publicatie Financiele Jaarrekening 2015 Publicatie Financiele Jaarrekening 2016 Jaarverslag en Activiteiten 2015 ZEEPAANZEE Noordwijk Beleidsplan ZEEPAANZEE 2015 - 2018
© 2015 - 2017 | ZEEPAANZEE | Martine Zeeman Theaterprodukties